İnternet'te binlercesine yaptığınız gibi bu web sitesine de şöyle bir uğradınız. 

Maalesef, adult materyal veya yasa dışı işlerle ilgili malzeme içermiyor web sayfamız. Biz, insanların zaaflarından yararlanmadan, yalnızca bilgi alış verişiyle de birileriyle "dostluk" kurabileceğimize inanıyoruz. Dostluk elini uzattığımız kişiler, özellikle müzikle ilgili insanlar. Bir başka deyişle "müzisyenler"... Ülkemizde, akademik bir birikim sahibi olmadan da müziğin büyü kokan evreniyle ruhunu zenginleştirmek isteyenler için pek fazla kaynak olmadığının bilinci, bizi bu web sitesini hazırlamaya itti. 

Bilgisayar eşliğinde müzik yapımı için kullanılabilecek "program" türü materyalin internet üzerinde hemen her yerde bulunabileceği gerçeğini göz önüne alarak, içeriğimizi bilgi akışına, yani yazılı anlatımlara yöneltmeyi yeğledik. Yine aynı şekilde, arama motorları üzerinden kolaylıkla bulabileceğiniz midi, mp3, wav gibi dosya formatlarının da bu site içerisinde yer almasının çok da anlamlı olmadığını düşündük.  

Doğrusu bu durum, ziyaretçi sayımızı sınırlayacak olsa da, nitelikten daha çok niceliğe önem verilmesi gereğine inanan kişiler olarak, seçimimizin buraya uğrayacak herkes için akıllıca olduğu kanısındayız. 

Peki, o yok, bu yok! Öyleyse bu sitede ne var? 
"Muska"
başlığı altında, bu siteyi hazırlayanların müzik grubu hakkında bilgi bulabilirsiniz. Hem özgün eserlerinden örnekler, hem de kısa fakat eğlenceli sayılabilecek bir tarihçe sizi bekliyor bu sayfalarda. 
"Makaleler"
başlığı, müzikle ilgili düşüncelerin seslendirildiği, interaktif bir alan olarak tasarlandı. Bir bakıma "metafizik" konulardan da sözedildiği söylenebilir. Müziğin tanımlanamayan etki gücü, azıcık da olsa fizik ötesi bir anlam taşıyor bizim için. Bu bölümde tanınmış müzik emekçileriyle yapılan birtakım röportajları da bulabileceksiniz.
"Dosya" bölümünde ilk göz ağrımız Beatles, Queen, Eric Clapton  gibi devlerle ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. Dosyalar zaman içinde artacak.  
"Sütüdyo"
başlığı altında müzik alanında kullanılan aletler ve stüdyo bilgileri ile ilgili konular bulacaksınız. Yine bu bölümde  bilgisayar destekli müzik yapımı ve midi eventleri konusunda Türkçe bir literatür oluşturma çabasındayız.
"Alet-Edevat" bölümüne girdiğinizde, bizim ağırlıklı olarak kullandığımız iki keyboard modeli olan 01W/fd ve X5 hakkında, hiçbir yerde bulamayacağınız Türkçe "sık sorulan sorular" yanıtlanacak. Yine kullandığımız diğer enstrumanları ve ekipmanlarımızı bu bölümde öğrenebilirsiniz.  

* * * * * * * * * * * * * * * *
İyi de neden

"MUSKA"


 Dilin ve sözcüklerin oluştuğu  dönemlerde insanoğlunun, ayırdına vardığı kavramları ifade etmek için, önceleri  tek heceli sözcükler seslendirmeye başladığı, zaman içinde farkına vardığı olgu ve kavramlar arttıkça,  bu kavramlar arasında kurdukları benzerlik ilişkilerini ifade için de aynı ses kökünden  türeyen benzer sözcüler yarattığı düşünülür.

 İşte bu zamanlarda, insanı etkileyen ama nasıl etkilediği çözümlenemeyen,  var oldukları saptanamasa  bile en azından varlıklarına inanılan doğaüstü  etkilere de isimler vermeye başlamışlar. Bu süreç içerisinde seslerin ahengi ve ritmiyle insanı etkileyen  "müzik" ve  yine uygulanması sırasında seslere başvurulan  "büyü" de  kavramlaştırıldı insanoğlu tarafından. Türkçedeki karşılığı, Arapçadan "musiki" sözcüğünün girmesiyle unutulan müzikle beraber, büyü Öztürkçedeki halini  (bügü)  korudu ve büyü sözcüğü dilimizdeki varlığını sürdürdü. Bununla beraber, büyü araçlarından birisi olan ve musiki sözcüğüyle ses benzerliği bakımından neredeyse birebir örtüşen "muska" kavramı da yine  Arapçadan dilimize aktarıldı. Batı dillerinde "MaGiC" olarak geçen büyü ile yine "MuSiC" olarak geçen büyü arasındaki ses benzeşimi de  yadsınamaz. Tıpkı "şiir" sözcüğüyle "sihir" sözcüğü arasındaki gibi bir benzeşim sözkonusudur.  Taa, doğa güçlerine tapınılan zamanlarda şamanların müzik eşliğinde dans ederek büyü yapıp, insanın evrenini etkilemeye çalıştıkları gibi bugün de herhangibir müzik eseri küçük içsel evrenlerimizi  akılalmaz bir biçimde etkileyebiliyor. İşte bu farkındalık, bu siteyi hazırlayan  ikilinin  oluşturduğu müzik grubuna,  
büyünün somutlaştırılmış hali olan  
MUSKA
 
ismini yakıştırmasına neden oldu.
 

 
 

Baba Sayfa
Önyazı
Muska
Makaleler
Dosya
Sütüdyo
Alet-Edevat

 

Hazırlayan

T O R A N A G A
BÜYÜKBABA